I mai 2018 begynner arbeidene med etablering av VA trase i Allmenningen på Skårer Syd. Traseen krysser Gamleveien ved rundkjøringen i enden av Skårersletta. Krysningen utføres i juli 2018. Trafikken vil være innskrenket i den tiden. Lørenskog kommune beklager ulempene dette vil medføre.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke