Oppstart forberedende arbeider for boligprosjekt Berger Hage er planlagt denne uken (uke 12)

Arbeider vil foregå mandag-torsdag kl 07:00-19:00. Kontaktperson hos Brødrene Dokken: Tor Daniel Østgård, tlf: 907 85 798

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke