Etter sommer 2017 tok Lørenskog kommune initiativ til opplæring av skolebarn. Opplæringen ble gjennomført i tett samarbeid med utbyggerne og graveentreprenør. Skoleveiene til Benterud og Finstad skole tangeres av anleggstrafikk, slik at skolene ble invitert til opplæringen. Opplæringen av 1. og 2. trinn ble gjennomført 26. og 27. oktober 2017. Elevene fikk forklart grunnleggende forholdsregler i møte med anleggsmaskiner. Ut over det fikk 200 elever innblikk i noen av utfordringene som førere av anleggsmaskiner har med blant annet fotgjengere tett rundt lastebiler. Opplæringen ble godt mottatt av elevene og lærerne. Hver skolegruppe fikk til slutt servert pølse.

Spesiell takk til JM, USBL/ PEAB og Dokken maskin entreprenør for organisering og gjennomføring.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke