Planlagt støyende arbeider på byggplass Entrèen, Losbyveien 1 uke 44:

  • Generell byggeaktivitet mandag-fredag 07:00-15:30
    • Kontakt JM Norge: Petter Lindhagen tlf: 930 27 417
  • Gravearbeider mandag-torsdag 07:00-19:00
    • Kontakt Brødrene Dokken: Tor Daniel Østgård tlf: 907 85 798

Denne uken vil vi starte med tilbake fylling og bærelag for fortau foran hus 3. Som vil medføre støy i form av dumping av masser og komprimering av masser.
Ellers går produksjonen videre oppover på hus 2 og 3, med dekke støp torsdag hus 2.

Vi beklager ulempen dette kan medføre naboene til Skårer syd.
Hvis dere lurer på noe rundt prosjektet, er det bare å ta kontakt med oss her på bygge kontoret.

Mvh
JM Norge AS

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke