Brødrene Dokken AS jobber i disse dager med fortsettelsen av kjøreveien Bjarne Haugens gate. Arbeidene innebærer graving og legging av infrastruktur, det vil ikke være støyende arbeider utover vanlig anleggsvirksomhet.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke