Planlagt støyende arbeider på byggplass Entrèen, Losbyveien 1 uke 43:

  • Generell byggeaktivitet mandag-fredag 07:00-15:30
    • Kontakt JM Norge: Petter Lindhagen tlf: 930 27 417
  • Gravearbeider mandag-torsdag 07:00-19:00
    • Kontakt Brødrene Dokken: Tor Daniel Østgård tlf: 907 85 798

Uke 43 vil det være gravearbeider som mest støyende aktivitet. Vi i JM jobber videre med hus 2 og hus 3.
Der har vi planlagt dekke støpe hver torsdag i tiden fremover. Dette kan medføre støy i form av tuting fra pumpebil.

Vi beklager ulempen dette kan medføre naboene til Skårer syd.
Hvis dere lurer på noe rundt prosjektet, er det bare å ta kontakt med oss her på bygge kontoret.

Mvh
JM Norge AS

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke