Planlagt støyende arbeider på byggplass Entrèen, Losbyveien 1 uke 39:

  • Generell byggeaktivitet mandag-fredag 07:00-15:30
    • Kontakt JM Norge: Petter Lindhagen tlf: 930 27 417
  • Pelearbeider onsdag-fredag 07:00-18:00
    • Kontakt Entreprenørservice: Carlos Mollø-Christensen tlf: 913 04 707
  • Gravearbeider mandag-torsdag 07:00-19:00
    • Kontakt Brødrene Dokken: Tor Daniel Østgård tlf: 907 85 798

 

Denne uken vil det mest støyende arbeidet bli boring av peler til byggetrinn 2. Dette arbeidet vil foregå i tidsrommet 07:00 – 18:00 onsdag-fredag.
Ellers vil Brødrene dokken fortsette med utgravninger på tomten og bort-kjøring av masser. JM Norge vil hovedsakelig arbeide med montering av veggelementer og plattendekker.

Vi beklager ulempen dette kan medføre naboene til Skårer syd.
Hvis dere lurer på noe rundt prosjektet, er det bare å ta kontakt med oss her på bygge kontoret.

 

Mvh
JM Norge AS

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke