Utbyggerne på Skårer Syd vil sende ut nabovarsler og informasjon om utbyggingen via SkårerSydNabo.no fremover. Nettsiden vil utover høsten få ytterligere informasjon fra hver utbygger.

E-postvarslinger om nye innlegg blir sendt ut til de som har meldt seg på e-postvarselet eller tidligere har bedt om informasjon relatert til byggeprosjektene.

<<<<<

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke