Stian Grymyr

Gravearbeider i Tunveien

Hei, Felt C2, Tunveien Skårer Syd skal grave i Tunveien for tilkobling på fjernvarmestrekk. Arbeidene utføres fra 26. mars til 29. mars iht. godkjent gravesøknad. Asfaltering av oppgravet område utføres etter 29. mars. Tunveien holdes åpen i graveperioden. Under...

Stian Grymyr

Påminnelse om nattarbeid uke 12, Tunveien Sk …

Hei, Minner om planlagt nattarbeid uke 12, Tunveien Skårer Syd. Arbeider starter mandag kveld, så første natt med arbeider blir natt til tirsdag. Arbeidene er planlagt utført frem til natt til lørdag, men meg god drift og lite opphold kan det hende arbeidene...

Gro Arnesen

Berger Hage – Arbeider tirsdag 19 feb. …

Grunnentreprenør Br.Dokken AS skal i ettermiddag bruke sugebil for fjerning av masser i grunnen ved bygg B, for å klargjøre til støping i morgen. De håper å være ferdig før, men varsler med dette at det kan pågå arbeider også etter kl 19 i kveld.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke