Gro Arnesen

Berger Hage – Montering av veggelemente …

Uke 32-34 blir det stående en lift i gangvegen mellom Masserudtoppen og brakkeriggen til ØMF ifb. med montering av veggelementer på hus D. Det vil være en vaktmann der, som sørger for sikker passering for fotgjengere.

Gro Arnesen

Berger Hage – Varsel om støyende arbei …

Onsdag 3.juli vil det i 2 perioder ila dagen bli stående lastebil med blåseaggregat (levering av løs Leca) i Bergerveien inntil byggegropa. Lastebilen vil helt eller delvis sperre veien for annen biltrafikk, men kan flyttes raskt i krisesituasjon.

Gro Arnesen

Berger Hage – Varsel om støyende arbei …

Onsdag 19.juni vil det i 2 perioder ila dagen bli stående lastebil med blåseaggregat (levering av løs Leca) i Bergerveien inntil byggegropa ved siden av Masserudtoppen. Lastebilen vil helt eller delvis sperre veien for annen biltrafikk, men kan flyttes raskt i...

Stian Grymyr

Arbeider Tunveien Skårer Syd, felt C2

Hei, Det vil pågå anleggsarbeider lørdag 01.06 og 08.06 ved felt C2, Tunveien Skårer Syd. Arbeidene er lavtstøyende og er ikke kategorisert under støyende byggeaktivitet som krever tillatelse fra kommune. Arbeider er begrenset til tidsrommet 07.00 til 19.00. Seby AS...

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke