Roar Viken

Oppdatert info om spuntarbeid på Tunkvartalet

Spuntarbeidet starter på nordsiden av tomten (ved vestre del av nye Bjarne Haugens gate) mandag 4. oktober kl 08:00. Det vil bli kjørt intensivt for å få en så kort periode som mulig, og fulle dager med spunting fra 08:00 til 17:00. Det vil bli benyttet slaglodd-...

Runa

Omlegging av veikryss Tunveien/Gamleveien

OPPDATERING 13.09.2021 Vi fikk godkjent søknaden på fredag, og iverksetter tiltakene. Denne omleggingen er midlertidig til vi er ferdige med utbyggingen.   Vi har i dag hatt møte med Viken fylkeskommune i krysset Tunveien/Gamleveien. For å ivareta sikkerheten i...

Runa

Omlegging av gang og-sykkelvei langs Tunveien/Gamleveien

OPPDATERING 26.08.2021: Lysregulering og merking er på plass, og fotgjengerovergang er i bruk. Fra mandag 30.august stenger vi av undergangen og sperrer av med gjerdet ved Tunveien. (punkt 2) Arbeider med nytt VA-anlegg og infrastruktur langs Gamleveien vil foregå ut...

Thomas Gillgren

Arbeider på Benterud skole 7-8 juli

Det vil bli utført gravearbeid med kabeltrase på Benterud skole utover kl.17.00 onsdag 07 juli til og torsdag 08 juli. Arbeidene vil kunne holde på til 19.00. Dette for å rekke frister med omlegging av høyspent strøm på skoleområdet. Arbeidene omfatter...

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke