Roberth Børjesson

Skårer avfallsanlegg – Uke 49 og 50

Hei, Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke. Inneværende uke: Inneværende uke ble preget av et strømbrudd tirsdag. Dette skyldtes at to kabler ble gravd over på prosjektet til JM. Nødstrømsaggregatet til sykehjemmet...

Gro Arnesen

Berger Hage – boring i fjell – st …

Fredag 23.nov. vil det foregå sikringsarbeider i form av boring i fjell for gangveien mellom Masserudtoppen og byggegropa, fra ca kl 8-17. Disse arbeidene vil også pågå litt ut i neste uke. Normal arbeidstid for grunnentreprenøren Brødr. Dokken AS framover, er mandag...

Roberth Børjesson

Skårer avfallsanlegg – ukesinformasjon …

Her følger noe informasjon om hvordan det går med prosjektet og hva som skjer neste uke. Inneværende uke: Sikkerhet: HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter. Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i...

Gro Arnesen

Berger Hage – anleggsarbeider lørdag 1 …

Det vil pågå anleggsarbeider i byggegropa på Berger Hage lørdag  17.november fra kl 09 til kl 17. Det skal ikke utføres boring eller sprenging denne dagen. Kontaktperson hos Brødrene Dokken AS er Jan Dokken, tlf. 915 70 440

Roberth Børjesson

Skårer Avfallsbehandling – Spunting &# …

Hei, Prosjektet har brukt noe lengre tid på spunting enn først antatt. Det skyldtes, ifølge entreprenøren, uforutsette forhold i grunnen. Slik det ligger an nå håper vi på å bli ferdige med spuntingen i løpet av inneværende uke (46), men det kan hende at vi trenger et...

Gro Arnesen

Berger Hage – midlertidig stenging av g …

I forbindelse med gravearbeider mot gangveien forbi Masserudtoppen, er graveskråningen nå så høy og bratt at sikring av graveskråningen må flyttes og forsterkes. Sikringstiltaket medfører behov for å stenge gangveien for gjennomgang mens sikringstiltakene pågår, dvs...

Roberth Børjesson

Skårer avfallsbehandling ukerapport 45-46

Inneværende uke:   Sikkerhet: HMS-arbeid: Kontinuerlig fokus og tema på bygemøter. Pågående: fokus på anleggstrafikk i krysning anlegg og gangvei mot skole. Ekstra aktsomhet i periodene med økt aktivitet i forbindelse med skolestart/slutt. Pågående: risikofylt...

Gro Arnesen

Berger Hage – anleggsarbeider lørdag 1 …

Det vil pågå anleggsarbeider i byggegropa på Berger Hage lørdag  10.november fra kl 08 til kl 16. Det skal ikke utføres pigging, boring eller sprenging denne dagen. Kontaktperson hos Brødrene Dokken AS er Jan Dokken, tlf. 915 70 440

Stian Grymyr

Varsel, arbeider mandag 5. november 2018

Førstkommende mandag skal det støpes 1000 m2 med dekkestøp på prosjekt Tunveien Skårer Syd. Grunnet herdetid på betongen vil det forekomme arbeider utover kvelden førstkommende mandag. Sist vi utførte en tilsvarende støp ble arbeidene ferdig til kl. 21.00. Til mandag...

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke