Gro Arnesen

Berger Hage – fasadearbeider og tekking …

Det er planlagt arbeider på fasadene til hus B lørdag 16.nov kl 8-16. Liften som brukes under arbeidene, står plassert inne på byggetomta. Det er også planlagt arbeider med taktekking på hus A.

Gro Arnesen

Berger Hage – transport av masser i Ber …

Viser til tidligere varsel (29.10) om transport av masser/anleggstrafikk i Bergerveien ifb med ferdigstillelse av arealene mot bygget. Lørdag 16.nov fra kl 9 til kl 17 kommer også grunnentreprenøren til å arbeide med dette. Det vil hele tiden være vaktmann tilstede...

Roar Viken

Tunkvartalet – Varsel om utvidet drift

Vi ønsker å varsle om utvidet drift frem til juleferien. Årsaken er at de komplekse spuntarbeider mot Tunveien og KBW gt. som nå er avsluttet, har medført forsinkelser i fremdriften. I tillegg fører de vanskelige grunnforhold i bygge-gropa til ytterligere...

Stian Grymyr

Varsel om nattarbeid uke 50

Uke 50, 2019 monteres blokk A, ved felt C2, Tunveien Skårer Syd. Blokken utføres på tilsvarende måte som sist, med moduler og er estimert utført på tre netter. Modulene er produsert i Estland. Derfra blir de fraktet med skip til Oslo kai og videre på lastebil til...

Gro Arnesen

Berger Hage – fasadearbeider og taktekk …

Det er planlagt arbeider på fasadene til hus B lørdag 9.nov kl 8-16. Liften som brukes under arbeidene, står plassert inne på byggetomta. Det er også planlagt arbeider med gesimser/taktekking på hus B.

Mathias W Vilbrandt

Oppstart på byggearbeider for ny barnehage p …

Lørenskog kommune bygger ny barnehage på Skårer syd. Barnehagen skal ha seks avdelinger samt egne arealer som er spesielt tilrettelagt for barn med særskilte behov. Barnehagen blir liggende midt på Skårer syd, med den nye Løkenparken som nærmeste nabo. Barnehagen skal...

Frode Antonsen

Varsel om støyende arbeid uke 47

Det vil i forbindelse med oppstart bygging av barnehagen i felt D1b noe støyende arbeide. Det vil bli spunting av et lite felt. Varighet på arbeide anses til 3 dager, mellom kl 08.00 til 18.00

JM

Entréen – Varsel om støyende arbeid f …

Varsel om støyende arbeid fra uke 45 og t.o.m. uke 04. Oppstart av nytt byggetrinn, Entréen URBAN, medfører støyende arbeid i form av sprenging, spunting og pelearbeid. Arbeidet vil pågå mandager til fredager i tidsrommet 08.00 til 18.00. Vi beklager de ulempene som...

Roar Viken

Tunkvartalet – Varsel om drift til kl 2 …

Da det pga. vanskelige grunnforhold går noe senere å laste ut masser i vår byggegrop i Tunkvartalet, varsler vi med dette om at det blir utvidet drift til kl 2000 f.o.m mandag 04.11.2019 t.o.m  torsdag 07.11.2019. Med dette tiltaket unngår vi drift på lørdager over en...

Gro Arnesen

Berger Hage – transport av masser i Ber …

Berger Hage starter i disse dager opp med å ferdigstille arealene mellom Bergerveien og byggeriet. Arbeidene vil påbegynnes i det nedre arealet mellom P- nedkjøring for deretter å bevege seg oppover Bergerveien. Arbeidene vil gjennomføres med minst mulig ulempe for...

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke