Runa Løvseth

Lørenskog Hageby sprengning av fjell oppstart uke 11

Vi starter med sprengning av fjell på Lørenskog Hageby uke 11. Varigheten avhenger av grunnforholdene, men det er satt av 3-4 uker. Se vedlagt infoskriv fra firma som skal utføre jobben. Informasjon om sprengningsarbeider Det vil foregå sprengningsarbeider i nabolaget...

Roar Viken

Spuntarbeid lørdag 20. februar

Det vil bli spuntarbeid lørdag denne uken fra 09:00 - 12:00 og 13:00 - 16:00, ved den østre del kommende Bjarne Haugens gate vest. Vi har i en periode spuntet svært tett inntil barnehagen og skal skåne de noe ved å utføre litt av spuntarbeidet nå på lørdag utenfor...

Runa Løvseth

Lørenskog Hageby arbeider på lørdager

På Lørenskog Hageby vil det som følge av strengere krav ved arbeidsinnvandring (innreiseforbud) foregå arbeider på lørdager fremover. Vi forholder oss til Lørenskog Kommune sine støyforskrifter.

Roar Viken

Arbeid på Tunkvartalet, kvelder og lørdager

På grunn av koronarestriksjoner og nå strengere krav ved arbeidsinnvandring vil det bli flere arbeidere på byggeplassen på kvelder og lørdager fremover, enn tidligere. Vi holder oss uansett til restriksjonene, angående støy og arbeidstider, beskrevet i innlegg her på...

Runa Løvseth

Lørenskog Hageby Grunnarbeider

I disse dager pågår riving av eksisterende bygg og utkjøring på Lørenskog Hageby. Grunnarbeider på Lørenskog Hageby vil starte opp uke 5. I første omgang vil dette være utgraving av deler av tomta. Deler av tomta skal peles. Det vil komme mer informasjon om fremdrift...

Ragnhild Aagesen

Ombygging av Skårersletta

Lørenskog kommune skal bygge om Skårersletta til å bli en hyggelig og attraktiv sentrumsgate med folkeliv, aktivitet og trivelige møteplasser. De som går og sykler skal komme seg trygt og enkelt fram og vi skal ha et attraktivt kollektivtilbud. Peab Anlegg er...

Roar Viken

Neste fase av grunnarbeid på Tunkvartalet starter i uke 50

Grunnarbeidene for byggetrinn 3 og 4 (dvs. øst på tomten, inn mot fremtidige Løkentorget) vil starte opp i midten av uke 50. Det vil foregå noe riggarbeider først, men relativt snart vil støyende arbeider som spunting begynne. Spuntingen vil først foregå mot nord, mot...

Roar Viken

Arbeid på Tunkvartalet på lørdager

I nåværende periode blir det arbeid på lørdager i forbindelse med bl.a. klimavegger, takoppbygg og innredning. Lørenskog kommune har lagt til grunn følgende kriterier for utbygging på Skårer Syd: Støyretningslinjen T-1442 Tabell 4 Bygningstype Støykrav på dag gj.snitt...

Gro Arnesen

Berger Hage – Asfaltering i Tunveien 11.sept

Det skal asfalteres i Tunveien fredag 11.sept. Arbeidene utføres med lastebil og asfaltutlegger, men veien vil være fremkommelig da det bare skal asfalteres på ene siden av veien. Vaktmann vil være tilstede ved behov for å ivareta sikkerheten for 3.part.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke