Roar Viken

Forlenging av spuntarbeid i Tunveien og Kåre …

En uforutsett høyspentledning i Tunveien krever mer spunt nordover langs vår tomt ved Tunveien. For å belaste med mindre støy har vi valgt å spunte mindre intensivt. Det vil dermed fremover bli lengre tidsrom mellom støy fra spuntmaskinen, men tidspunktet for når...

Roar Viken

Asfaltering av Kåre B. Werners gate

Tunveien Eiendom AS skal bygge den nye gata Kåre B. Werners gate inn fra Tunveien vis a vis Benterud skole. Gata skal i første omgang benyttes av beboerne i Tunveien Rekkehus som Veidekke Eiendom bygger. Nå er infrastrukturen lagt i grunnen under gata slik at den er...

Roar Viken

Tunkvartalet – Orientering vedr. oppsta …

Vårt engasjement er begrenset av Kåre B. Werners gt. (KBW gt.) i syd, Tunveien i vest og fremtidig Bjarne Haugens gt i nord. Vi har ikke noe engasjement i disse veier/gater. Vår tilkomst til byggeplass er fra anleggsvei på egen tomt fra Allmenningen i øst.   Vi...

Roar Viken

Grunnarbeider på Tunkvartalet

Nærmere info om de første grunnarbeidene på Tunkvartalet. Det vil bli satt opp en skjermvegg mot Tunveien for å dempe støyen noe, men vi må slå ned spunt for at bl.a. ikke Tunveien skal rase ut i byggegropen. Spuntarbeidet vil foregå fra mandag uke 34 til ca fredag...

Roar Viken

Byggestart for Tunkvartalet

Tunkvartalet på Skårer Syd (Felt C1/B2) har hatt et meget godt salg etter salgsstart i år, og forhåndssalget er nå oppnådd. Byggherre er Usbl/Peab, og byggearbeidene for BT1 starter opp 12. august. Det er Peab AS som er totalentreprenør her. I første omgang vil det...

Gro Arnesen

Berger Hage – Montering av veggelemente …

Uke 32-34 blir det stående en lift i gangvegen mellom Masserudtoppen og brakkeriggen til ØMF ifb. med montering av veggelementer på hus D. Det vil være en vaktmann der, som sørger for sikker passering for fotgjengere.

Gro Arnesen

Berger Hage – Varsel om støyende arbei …

Onsdag 3.juli vil det i 2 perioder ila dagen bli stående lastebil med blåseaggregat (levering av løs Leca) i Bergerveien inntil byggegropa. Lastebilen vil helt eller delvis sperre veien for annen biltrafikk, men kan flyttes raskt i krisesituasjon.

Gro Arnesen

Berger Hage – Varsel om støyende arbei …

Onsdag 19.juni vil det i 2 perioder ila dagen bli stående lastebil med blåseaggregat (levering av løs Leca) i Bergerveien inntil byggegropa ved siden av Masserudtoppen. Lastebilen vil helt eller delvis sperre veien for annen biltrafikk, men kan flyttes raskt i...

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke