Gro Arnesen

Berger Hage – Varsel om støyende arbei …

Onsdag 19.juni vil det i 2 perioder ila dagen bli stående lastebil med blåseaggregat (levering av løs Leca) i Bergerveien inntil byggegropa ved siden av Masserudtoppen. Lastebilen vil helt eller delvis sperre veien for annen biltrafikk, men kan flyttes raskt i...

Stian Grymyr

Arbeider Tunveien Skårer Syd, felt C2

Hei, Det vil pågå anleggsarbeider lørdag 01.06 og 08.06 ved felt C2, Tunveien Skårer Syd. Arbeidene er lavtstøyende og er ikke kategorisert under støyende byggeaktivitet som krever tillatelse fra kommune. Arbeider er begrenset til tidsrommet 07.00 til 19.00. Seby AS...

Stian Grymyr

Gravearbeider i Tunveien

Hei, Felt C2, Tunveien Skårer Syd skal grave i Tunveien for tilkobling på fjernvarmestrekk. Arbeidene utføres fra 26. mars til 29. mars iht. godkjent gravesøknad. Asfaltering av oppgravet område utføres etter 29. mars. Tunveien holdes åpen i graveperioden. Under...

Stian Grymyr

Påminnelse om nattarbeid uke 12, Tunveien Sk …

Hei, Minner om planlagt nattarbeid uke 12, Tunveien Skårer Syd. Arbeider starter mandag kveld, så første natt med arbeider blir natt til tirsdag. Arbeidene er planlagt utført frem til natt til lørdag, men meg god drift og lite opphold kan det hende arbeidene...

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke